Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+371 6480 7250,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
77055

Madonas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Madonas novada vēlēšanu iecirkņos 

Madonas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisiju locekļu kandidātus darbam Madonas novada vēlēšanu iecirkņos

Madonas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam pašvaldību vēlēšanās 2017.gada 3.jūnijā.

Madonas novadā darbosies 18 vēlēšanu iecirkņi, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešami 7 komisijas locekļi. Vēlēšanu iecirkņu saraksts ir pieejams šeit: https://www.cvk.lv/iecirkni/?id=7002 .

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:

- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

- kurš prot latviešu valodu;

- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikums sagatavojams uz veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv (https://www.cvk.lv/pub/public/31376.html)  vai izdrukātā veidā Madonas novada pašvaldības domes Klientu zālē  un iesniedzams turpat Klientu zālē aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Madonas novada vēlēšanu komisijai" no 2017.gada 13. marta līdz 31. martam.

Madonas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Evita Zāle

Tālr. 26486811
 
      Atpakaļ