Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+371 6480 7250,
+371 6480 7253,
kalsnava@madona.lv, kalsnavalv@inbox.lv
 
 

Arhīvs

72683

Kalsnavas pagasta balvu izcīņa pludiņ makšķerēšanā
08.09.2016


NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos sportistus šajā sporta veidā.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2016.gada 25.septembrī.

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Jaunkalsnavā skolas laukumā līdz plkst. 8.00.

3. Sacensību dalībnieki

Sacensības ir individuālas, kur atsevišķi tiek vērtētas divas grupas- vīriešu un

sievu- jauniešu rezultāti.

 

4. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas lomā neskaita. Citu zivju izmēriem jāatbilst makšķerēšanas noteikumiem. Sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri ar vienu āķi.

5.  Uzvarētāju noteikšana

Uzvar dalībnieki ar lielāko noķerto zivju svaru. Vienāda svara gadījumā ar lielāko noķerto zivi.

6. Apbalvošana

 Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus sieviešu-jauniešu grupā un vīriešu grupā ar diplomiem un medaļām. Paredzētas arī pārsteiguma balvas.

Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Informācija pa tel. 26590209 (Viktors Ūdris)
      Atpakaļ