Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+371 6480 7250,
+371 6480 7253,
kalsnava@madona.lv, kalsnavalv@inbox.lv
 
 

Pārvalde

Kalsnavas pagasts

Pārupes iela 2, Jaunkalsnava
Kalsnavas pagasts
Madonas novads
LV – 4860

Tālrunis +37164807250
fakss; + 37164807253;
e-pasts: kalsnava@madona.lv

Darba laiks:
P. 8:00-12:30; 13:30-17:00
O. 8:00-12:30; 13:30-18:00
T. 8:00-12:30; 13:30-17:00
C. 8:00-12:30; 13:30-17:00
P. 8:00-12:30; 13:30-16:00

Kontakti:


Pagasta pārvaldes vadītājs
Artis Mūrmanis
+371 6480 7257
+371 2037 1517
Sekretāre
Sintija Lungeviča
+371 6480 7250
+371 2037 1490
Galvenā grāmatvede
Česlava Dzenovska
+371 6480 7254
+371 2656 4830

Grāmatvede- kasiere,

darba laiks-P;Tr;C.-8.00-12.30;13.30-17.00; O.-8.00-12.30; 13.30-18.00; Pk.-8.00-12.30;13.30-16.00 .

Agnese Kokoreviča 
+371 2037 1515

+371 6480 7252  

 Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja   Linda Ūdre-Rizga linda.udre@inbox.lv

+371 28628253

Sociālais darbinieks

P:8:00 -13.00, 14:00-17.00(klientu pieņemšana)

O: 8:00 -13.00, 14:00-18.00

T: 8:00 -13.00,(klientu pieņemšana) 14:00-17.00

C: 8:00 -13.00, 14:00-17.00

P: 8:00 -13.00, 14:00-16.00

Ilona Vagoliņa
+371 6480 7256
+371 2669 4018
Bāriņtiesas loceklis
Laine Siliņa
+371 2630 1270

Iecirkņa inspektors

Pieņemšanas laiks: Otrdienās 09.00-12.00

 Juris Delikatnijs

+371 26137121

juris-111@inbox.lv;

 

Pagasts

Kapsēta

Kapsētas pārzinis/

telf. nr.

Kapusvētki *

Svecīšu vakars*

Kalsnavas

Veckalsnavas

kapi

Astra Likovska (29357390)

Pēdējā jūlija

sestdiena

Pēdējā septembra

sestdiena

Kalsnavas

Jāņukalna

kapi

Astra Likovska (29357390)

Pēdējā jūnija

 sestdienā

Pēdējā septembra

sestdienā

Latvijas Republika
Madonas novads
Kalsnavas pagasta pārvalde
Reģ.Nr.90000042272

A/S Swedbank   LV35HABA0001402041571

A/S SEB BANKA  LV98UNLA0050007915936

Madonas novada pašvaldības
Kalsnavas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi
skatīt šeit ...M.PL.paarvaldee.doc

M.PL.novadaa.doc