Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
111084

INFORMĀCIJA Par ārkārtējās situācijas periodu Kalsnavas pagastāPielikums Nr.1

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

13.03.2020. rīkojumam Nr.MNP/1.1.3./20/9

INFORMĀCIJA

Par ārkārtējās situācijas periodu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. rīkojumu Nr.MNP/1.1.3./20/9 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

Ārkārtējās situācijas laikā

LĪDZ 14.04.2020.

=     Kalsnavas pagasta pārvalde

Pārupes iela – 2, Kalsnavas pagasts, Jaunkalsnava,

 Madonas novads,  LV-4860

Tālrunis +37164807250
e-pasts: 
kalsnava@madona.lv,

=       sociālais dienests

+371 26694018

+371 22002549

aina.zelca@madona.lv

=     bibliotēka

tālr. +37164807251

e-pasts: kalsnava.bibl@inbox.lv vai kalsnavasbiblioteka@madona.lv

=     bāriņtiesa

+371 26301270

laine.silina@madona.lv.

 

=     kultūras nams

+371 26490710

nora.kampe@madona.lv

 

=      BJIC  “ UP’s”

+37126638586

madara.zeltina@madona.lv

 

 nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

 
 
      Atpakaļ