Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
49843

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBĀAICINĀM JŪS PIEDALĪTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UZRAUDZĪBĀ

Pagājušā gada maija mēnesī Madonas novada dome apstiprināja Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2038.gadam un Attīstības programmu līdz 2020.gadam. Ir pagājis gandrīz divi gadi, kad iespēju robežās tiek realizēti vairāki attīstības programmā paredzētie pasākumi. Ar šo gadu Eiropas savienībā ir sācies jauns ES fondu plānošanas periods. Gatavojoties šim 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodam LR Finanšu ministrija ir izstrādājusi darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras konkrētus šās programmas elementus šā gada 11.novembrī apstiprinājusi Eiropas komisija. 

Novembra mēnesī Madonas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (lēmums Nr.647, prot.Nr.22, 11.p. 30.10.2014.) par rīcības un investīciju plānu aktualizāciju. Tie ir neatņemama attīstības programmas sastāvdaļa. Aktualizācijas procesā nepieciešams rīcību un investīciju plānus sasaistīt ar novada budžeta iespējām, iestrādāt Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmā paredzētās rīcības un apstiprinātās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” elementus attiecībā uz Madonas novadu. 

Attīstības plānošanas dokumentu izstrādē nozīmīga loma ir sabiedrības viedoklim. Tāpēc, lai noskaidrotu viedokli par to kā norisinās Madonas novada attīstības programmā plānotie pasākumi, par novada iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī lai sagatavotu priekšlikumus Madonas novada attīstības programmas uzraudzības ziņojumam, Madonas novada pašvaldība organizē iedzīvotāju aptauju.

 

Aptaujas anketaS ir pieejamaS:

=Madonas novada pašvaldības mājaslapā http://www.madona.lv/lat/?ct=aptauja_iedzivotaji 

=Kalsnavas pagasta pārvaldē, pie sekretāres,

=SIA”Kalsnavas komunālais uzņēmums”,

=Bibliotēkā,

=Kalsnavas Jauniešu centrā,

 

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.


Madonas novada attīstības programma un Madonas novada teritorijas plānojums tika izstrādāti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 "Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

 
 
      Atpakaļ