Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
76219

INFORMĀCIJA par ES palīdzības     

 

INFORMĀCIJA par ES palīdzības sniegšanu (sagatavots 01.2017.)

 

2017.gads

Pārtikas preču komplekts

Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekts**

Higiēnas un saimniecības preču komplekts

Individuālo mācību piederumu komplekts***

Izziņa

uz 1 mēnesi

1 paka katrai personai

1 paka katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

1 paka katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)

Viens komplekts kalendārā gada ietvaros katram bērnam vecumā no 5 - 16

T.sk.;

 no 5-10 g – skolas piederumu komplekts+soma un

no 11-16g- skolas piederumu komplekts

Izziņa

uz 3 mēnešiem

Kopā 2 pakas* katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

1 paka uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)

Izziņa no

 4 - 6 mēnešiem

Kopā 4 pakas* katrai personai uz izziņas periodu

Kopā 4 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)

Kopā 2 pakas* uz izziņas periodu katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot)

Izziņa par krīzes situāciju

Kopā 2 pakas* katrai personai 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

Kopā 2 pakas* katram bērnam vecumā no 7 – 24 mēnešiem (ieskaitot)       3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

1 paka katram bērnam līdz 17 gadiem (ieskaitot) 3 mēnešu laikā no izziņas izsniegšanas dienas

* Kalendārajā mēnesī katrai izziņā norādītajai personai var izdot tikai 1 (vienu) paku.

** Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

*** Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
 
      Atpakaļ