Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
60230

Informācija vecākiem un pedagogiem 

 

 

      NO PSIHOAKTĪVĀM VIELĀM ATKARĪGU BĒRNU

   SOCIĀLĀ  REHABILITĀCIJA
  
           

           Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs „Saulrīti” nodrošina Latvijas bērniem jau 24 gadus valsts apmaksātu, kvalitatīvu rehabilitācijas kursu no alkohola un citu psihoaktīvu vielu atkarības.
Pusaudžu kolektīva “Saulrīti” piedāvātās sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzlabot atkarīgo pusaudžu dzīves kvalitāti, atjaunot viņu sociālās funkcionēšanas spējas, sniedzot iespēju pārtraukt atkarības vielu lietošanu no šīm vielām tīrā vidē, pēc terapeitiskās kopas principiem.
            Galvenie uzdevumi rehabilitācijas procesā ir veicināt bērna sociāli pieņemamu uzvedības iemaņu izveidi, atjaunot un uzlabot attiecības ģimenē, lai veicinātu atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas un atgrieztos pilnvērtīgā dzīvē un iekļautos sabiedrībā.
            Rehabilitācija tiek organizēta pēc fāžu sistēmas, kas veicina bērna izpratni un attieksmes maiņu pret psihoaktīvo vielu lietošanu un tās sekām; atbildības paaugstināšanu; piedalīšanos darba terapijā; skolas programmas apguvi; režīma ievērošanu; individuālās uzvedības maiņu.
            Rehabilitācijas procesu pusaudžu kolektīvā „Saulrīti” nodrošina pieredzējušu darbinieku komanda.
            Rehabilitācijas process kolektīvā tiek realizēts balstoties uz vides terapijas principiem. Vides terapijas mērķi ir: veicināt pusaudžu izpratni par viņu dzīves jēgu un veicināt vērtību sistēmas veidošanos, veicināt brīvas, atbildīgas un patstāvīgas personības veidošanos, tā palīdzot cīnīties ar vielu atkarību un atgriezties sabiedrībā (savā ģimenē, skolā). Ar vides terapijas palīdzību pusaudži mācās veidot izpratni par morālu un amorālu rīcību un tās sekām, mācās izvēlēties un pamatot savu rīcību un tās sekas, analizēt un salīdzināt dažādas problēmsituācijas, attīstīt saskarsmes un sadarbības prasmes. 

Valsts SIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”
 Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs “Saulrīti”
Adrese: “Saulrīti”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads,
Mājas lapa :www.straupesslimnica.lv,

e-pastssaulriti@inbox.lv Telefons: 64134745; vadītājs Ģirts Mazurs, mob.28319316

  
 
      Atpakaļ