Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
45618

Mācību gada noslēgums PII „Lācītis Pūks”Mācību gada noslēgums PII „Lācītis Pūks”

Aizvadīts 2013./14.mācību gads, ikdienā nodrošinot bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, viņus sagatavojot skolai. Mācību gads ir bijis  bagāts ar dažādiem pasākumiem – izzinošiem un izglītojošiem bērnu rītiem, mācību ekskursijām.

Ārpusnodarbību laikā bērniem bija iespēja apmeklēt  deju pulciņa nodarbības. Lielu interesi bērnos radīja dambretes pulciņa nodarbības.

28. maijā ar gada noslēguma pasākumu  „Dūc kukainīši” noslēdzās  pirmais gads Ekoskolu programmā.  Bet  pēcpusdienā  pie mums  ciemojās Latvenergo pārstāvji, lai bērniem pastāstītu un parādītu filmiņu par elektrodrosības ievērošanu.

Bērnudārza izlaidums notika 30. maijā. Tas  ir pārmaiņu laiks gan bērniem, gan vecākiem,  kas nozīmē lielāku atbildību – bērns drīz kļūs par skolnieku. Bērnus uz skolu pavadīja un labu vēlēja  visu 13 sagatavošanas grupas audzēkņu skolotājas Dzintra un Ināra , auklīte Sigita, vadītāja L. Vucāne.

Paldies pagasta pārvaldei par svētkos sagādāto pārsteigumu  - lielo svētku torti un rožu stādu. Visu darbinieku vārdā liels paldies vecākiem  par sapratni un sadarbību visus šos gadus.  Paldies par ziediem un dāvanu karti dekoratīvo stādu iegādei, kā arī  laba vēlējumiem. Lai vecākiem netrūkst sapratnes un mīlestības  audzinot un izglītojot savus bērnus!

Metodiķe Z. Putna


Ielādēju...
Ielādēju...
Ielādēju... 
      Atpakaļ