Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
22485

Par Latvijas valsts karoga lietošanu. Par Latvijas valsts karoga lietošanu.

 Sakarā ar nepieciešamību lietot Latvijas valsts karogu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā, Kalsnavas pagasta pārvalde atgādina par svarīgāko.
Latvijas valsts karogu lieto, garantējot tam pienācīgu cieņu. Aizliegts lietot bojātu, izbalējušu, netīru vai citādi nepiemērotu Latvijas valsts karogu. Lietošanai nederīgu Latvijas valsts karogu iznīcina diskrētā veidā.
Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1.maijā, 4.maijā, 11.novembrī un 18.novembrī.
Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.
Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00.
Par Latvijas valsts karoga lietošanu pie ēkām ir atbildīgs attiecīgās ēkas valdītājs vai turētājs, vai tā pilnvarota persona, kurai uzlikts attiecīgais pienākums.
Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšanu, kā arī nepacelšanu izsaka brīdinājumu. Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.
 Latvijas valsts karoga lietošanu reglamentē šādi normatīvie akti: 
1.   29.10.2009. likums  „Latvijas valsts karoga likums”;
2. 27.04.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”.

 
 
      Atpakaļ