Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

110202

TE IR DARBS!
04.02.2020


MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ KALSNAVAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “LĀCĪTIS PŪKS”

VADĪTĀJA AMATU!

Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada pašvaldības dome 30.01.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.45 (protokols Nr.3, 9.p.) “Par Madonas novada pašvaldības Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītāja amatu konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikumu skatīt šeit.

Prasības pretendentiem:

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums (veidlapa – nolikuma 1.pielikums);
  • īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);
  • citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas pirmsskolas vadītāja amatā.

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītājam amata alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.tabulu.


Dokumentus pretendenti uz Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītāja amatu var iesniegt līdz 2020.gada 28.februāra plkst.16.00:

  • personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101.kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā;
  • nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu: dome@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562
      Atpakaļ