Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Pašdarbības kolektīvi

Amatierteātris "TēloJums"

Dibināts 2023.gada 25.oktobrī, režisore Agnese Ģērķe

Lasīt vairāk ...


Folkloras kopa " Vesetnieki"

Folkloras kopa darbojas no 2017.gada janvāra, vadītāja Iveta Upeniece/telf.nr.20371494/ Piedalās pagasta, novada un valsts pasākumos.




Bērnu tautisko deju kolektīvi,vadītāja Nora Kampe,darbojas no 2008.gada.



Vīru vokālais ansamblis „KALSNAVA”

Kalsnavas vīru vokālā ansambļa vadītāja Marita Vaivode /telf.nr.26424118/. Ansamblis pastāv no 1987. gada, vairākkārt atzīts par labāko vīru vokālo ansambli Latvijā.



Sieviešu koris “SILVITA”

Darbojas kopš 1994. gada, dibinātāja Inita Gerševica, kori vadīja līdz 2010. gadam. 2010.gada oktobrī vadības stafeti pārņēma Antra Melbārde /telf.nr.29246116/.



Jauniešu deju kolektīvs “KALSNAVA”

Darbojas no 1996. gada, līdz 2010.gadam kolektīvu vadītāja Daina Āboliņa, no 2010-2013.gadam kolektīva vadītāja darbu veic Oskars Aizporietis.Sākot ar 2014.gadu kolektīvu vada Klāvs Kreilis, no 2015.-2019.gadam Zane Cakule. 2019.-2023.gadam Viktorija Kukāre No 2023. gadam kolektīvu vada Normunds Aivars Briedis



Senioru deju kolektīvs “JĀŅUKALNS”

Darbojas kopš 1997. gada, kolektīva vadītāja un dibinātāja Daina Āboliņa. No 2010.-2023.gadam gada kolektīva vada Aija Kreile. No 2023.gada Arnita Sovetova.



Dāmu deju grupa “MAGNOLIJA”

Darbojas no 2001. gada, vadītāja Aija Kreile/telf.nr.26019052/. Kolektīvā darbojas desmit dāmas labākajos gados.



Sieviešu vokālais ansamblis „VĪZIJA”

Ansamblis savu darbību uzsācis 2001.gadā, vadītāja un dibinātāja Iveta Upeniece /telf.nr.20371494/.



Šeipinga grupa

no 2001. gada darbojas šeipinga grupa, trenere Ārija Braunšteine.