Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Pakalpojumi

18899

SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”Pārupes ielā 2, Jaunkalsnava,
Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860
Fakss 64807692; e-pasts:
siakalsnava@inbox.lv


Valdes locekle
Vija Kučinska

64807693

fakss 64807692, mob.29296585
Galvenā grāmatvede
Maruta Niedrīte

64807693

 fakss 64807692, mob.29296585

Lietvede/kasiere
Inga Kalniņa

64807693

 fakss 64807692, mob.29296585

 
Darba laiks
P.
08:00 - 16.00
O.
09:00 - 18.00
T.
08:00 - 16:00
C.
08:00 - 17:00
P.
08:00 - 14:00

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr.KKU/2012/1

Projektēšanas un autoruzraudzības līguma nosaukums:
Tehniskā projekta izstrāde „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas  pagasta  Jaunkalsnavas ciemā”

Pieņemtais lēmums:
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Ekolat”, VRN 41503009958, juridiskā adrese: 1.Preču ielā 30a, Daugavpils, LV 5403, par piedāvāto līguma cenu bez PVN – 16100,00 LVL, PVN 21% - 3381,00 LVL, kopā līguma summa ar PVN – 19481,00 LVL

Lēmuma pamatojums:
Iepirkuma procedūras Nolikuma 12.1.punkts – No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu.

Kontaktpersona:
Vija Kučinska   Tālr.:64807915  Fakss 64807692  E-pasts:
siakalsnava@inbox.lv

Paziņojums ievietots  27.12.2012.
      Atpakaļ