Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
115350

Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekts-Tautas tērpu iegādei Kalsnavas pagastā.LAUKU ATBALSTA DIENESTA LEADER PROGRAMMAS PROJEKTS- TAUTAS TĒRPU IEGĀDEI KALSNAVAS PAGASTĀ

2018. gadā visā Madonas novadā tika īstenoti Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti tautas tērpu iegādei.
Projektā “Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīviem”, Nr. 16-05-AL23-A019.2205-000012  bija  paredzēts Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu elementu iegāde Madonas novada Kalsnavas pagasta jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava”, senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” un sieviešu korim “Silvita”. Projekta ietvaros korim “Silvita” tika iegādāti jauni krekli un aubes, jauniešu deju kolektīvam “Kalsnava” – vainagi un jostas, un senioru deju kolektīvam “Jāņukalns” – vīriešu zābaki. Projekta kopējās izmaksas 3977,55 eiro. t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 2784,29 un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1193,27. 
tautu tērpi tiek izmantoti un atrodas projektu ieviešanas vietā -Kalsnavas  pagastā un  kolektīvi pastāv un darbojas.

Šogad tērpus sanācis izmantot mazāk,sakarā ar Covid-19 pandēmiju, jo gads pašdarbības kolektīviem bijis klusāks, taču visi kolektīvi turpinājuši darboties gan atbilstoši situācijai – klātienē, gan jaunā izaicinājumā – attālināti. Taču pat šajā laikā tērpi paspējuši priecēt Kalsnavas pagasta svētku četros koncertos.Kā arī gada sākumā kolektīvu izbraukumu koncerttos-Lēdurgā,Barkavā,Tirzā.

 

 “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm”.
 
 
      Atpakaļ