Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
64476

Aizvadītā mēneša notikumi Kalsnavas pamatskolā 

Aizvadītā mēneša notikumi Kalsnavas pamatskolā

   Februāra mēnesis bija bagāts gan ar notikumiem mācību jomā, gan pasākumiem.

    Skolas pamatuzdevums ir mācību darbs, un centīga ikdienas mācību darba godalgojums ir iespēja piedalīties mācību olimpiādēs. 1.februārī  latviešu valodas starpnovadu olimpiādē savas zināšanas pārbaudīja Elizabete Ozoliņa, savukārt skolotāja Vita Priede strādāja olimpiādes darbu vērtēšanas komisijā. 12.februārī 6.klases skolēns Toms Orlovs un 5.klases skolēni Dagnija Mažajeva un Kristers Delikatnijs piedalījās matemātikas 5. -8. klašu starpnovadu olimpiādē.

   Lielisks prāta, erudīcijas, attapības stimulators ir dambretes spēle. Februāra mēnesī turpinājās Madonas novada atklātais dambretes turnīrs, bet 16.februārī skolas dambretisti Dzelzavā piedalījās sākumskolas klašu dambretes turnīrā. Katram dalībniekam bija jāizspēlē septiņas partijas. Sacensību rezultātā Valters Ozoliņš ( 2.kl.) izcīnīja 2.vietu, Evai Mednei ( 3.kl.) Atzinība par 4.vietu. Lieliski nospēlēja 2.kl.skolniece Kristīne Bernāne ( divas uzvaras un trīs neizšķirti) un 4.kl.skolēns Reinis Kukārs (divas uzvaras un viens neizšķirts).

  

 ( Vairāk skatīt skolas mājaslapā www.kalsnavaspamatskola.lv )

 Sadarbības prasmju attīstīšanu, darbojoties komandā, spēju ar godu pieņemt zaudējumus un priecāties par uzvarām , tātad, personības attīstībai būtisku īpašību pilnveidošanu, nodrošina aktīva iesaistīšanās sporta aktivitātēs.

 Latvijas jaunatnes bērnu un jaunatnes čempionātā, startējot novada komandas sastāvā, skolas florbolistu februāra mēneša bilance: U-8 (1. – 2.kl.) – divas uzvaras, divi zaudējumi, U -10 (3. – 4. kl.) – viena uzvara, viens neizšķirts, viens zaudējums; U – 12 (5. – 6.kl.) – trīz uzvaras, viens zaudējums un šobrīd  2.vieta 2.divīzijā; U- 14 ( 7. – 8.kl.) – 2 uzvaras un divi zaudējumi, pagaidām 5.vieta 2.divīzijā; U- 16 ( 9.kl.) – četras uzvaras, līdz ar to 1.vieta 2.divīzijā.

 Individuālo spēlētāju reitinga 1.vietā pārliecinoši 5.kl.skolēns Kristers Orlovs, saraksta galvgalā arī Markuss Bērziņš ( 12.vieta)

( vairāk - http://www.floorball.lv/lv/2014/jaunatne )

   Panākumu sēriju orientēšanās sportā turpina 4. klases skolēns Dāvis Vintišs - Latvijas čempionātā Alūksnē 20., 21. februārī izcīnītas divas zelta medaļas.

 

  

 Priecē mūzikas skolas skolēni. Ralfs Puzāns (4.kl.) Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkursā „Vidzemes cīrulīši” ieguva 3.vietu, bet Dana Ozoliņa ( 4.kl.) 16.februārī uzstājās koncertā Daugavpilī 

 10.februārī, kad visā valstī norisinās „Ēnu diena”, arī mūsu skolas 9. un 4. klases skolēni iepazinās ar pieaugušo darba dzīvi, dodoties ēnot dažādu nozaru speciālistus un darbiniekus. 

( Vairāk- www.kalsnavaspamatskola.lv )

   Skolas ikdienas dzīvi 11.februārī iztraucēja ugunsgrēka trauksmes zvans. Šoreiz gan tā bija tikai mācību trauksme, kuras laikā tika pārbaudīts, cik nopietni skolēni un skolas darbinieki iepazinušies ar rīcību ārkārtas situācijās. Tā kā 11. februāra cipari veido 112 – vienoto ārkārtas palīdzības izsaukšanas numuru, tad  šis datums visā Eiropas Savienībā ir noteikts kā 112 diena, kuras ietvaros VUGD pārstāvis skolēniem un skolas darbiniekiem pastāstīja, kā pareizi ārkārtas situācijās izsaukt palīdzību.

  

 Pēc lekcijas notika demonstrācija ugunsdzēšamā aparāta lietošanā.

  

 Savukārt pēcpusdienā, klases audzināšanas stundā norisinājās skolas līdzpārvaldes aktīvistu ( E.Bašķeres, A.Mažajevas, S.Mežāna, A.Liepiņa, H.J.Gruduļa ) organizētais pasākums „Izklausies redzēts”. Katra klase bija sagatavojusi kvalitatīvu priekšnesumu, taču īpašs pārsteigums, kurš izpelnījās vislielākos aplausus un ovācijas, bija skolas vecāku padomes uznāciens, veltīts maestro Raimondam Paulam. 

 

( Vairāk - www.kalsnavaspamatskola.lv )

    Pirmkalsniekiem februārī tika piešķirta papildus brīvdienu nedēļa. Pēc atgriešanās no atpūtas, 19. februārī, klases audzinātājas Ilzītes Ogas organizētā sirsnīgā pasākumā – „Burtiņu svētkos”, pirmklasnieki rādīja, kā apguvuši skolas pirmās grāmatas – Ābeces   gudrības.

 

  Pasākumā piedalīties bija aicināti  PII „Lācītis Pūks”  vecākās grupas audzēkņi, Kāpēcīšu klase un 2. – 4. kl. skolēni. Arī viesi bija sagatavojuši jaukus un interesantus priekšnesumus. 

( Vairāk - www.kalsnavaspamatskola.lv )

 Kamēr  22.februāra audzināšanas stundas laikā  5. – 9.kl. skolēni klausījās lektora K.Bikšes vebināru „Motivācija mācību darbam”,

 

 4.kl. ar savu Ēnu dienas  pieredzi dalījās ar pārējo sākumskolas klašu skolēniem, demonstrējot savas sagatavotās prezentācijas uz interaktīvās tāfeles.

 

 Mēnēša aktivitātes noslēdzās ar mūsu sadarbības partnera „Kalsnavas BJIC UP“s”Jaunatnes lietu speciālista Gata Teiļa vadīto „Līderu skoliņas”  nodarbību aktīvākajiem 5. – 9.kl. skolēniem. Par to, kas notika šajā nodarbībā un ne tikai – nākamajā Kalsnavas pamatskolas notikumu apskatā.

 

P.S.

10.marts – pēdējā diena, kad uz skolu var atgādāt makulatūru.

Informāciju sagatavoja G.Lapsa
 
      Atpakaļ