Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
88050

Biedrība “Kalsnavas jaunieši”, realizējot LEADER projektu, labiekārto bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu Jaunkalsnavā.



 

Biedrība “Kalsnavas jaunieši”, realizējot LEADER projektu, labiekārto bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukumu Jaunkalsnavā.

 

Biedrībai Madonas novada fonda atklātā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā tika apstiprināts projekts „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā", projekta nr. 17-05-AL23-A019.2202-000002.

 Projekta mērķis- veikt sabiedrisku aktivitāti, labiekārtojot daudzveidīgu un daudzfunkcionālu atpūtas laukumu Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavā, paplašinot un attīstot klāt konstrukcijas, kas domātas dažāda vecuma iedzīvotājiem, tā nodrošinot bezmaksas aktīvās atpūtas iespējas, radot veselīgu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, nodarbojoties ar āra aktivitātēm, izvēloties sev atbilstošāko.

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” jau vairāku gadu garumā ar dažādu līdzfinansētāju piesaisti, Kalsnavas pagasta pārvaldes un Madonas novada pašvaldības atbalstu ir īstenojusi vairākus iedzīvotājiem nozīmīgus projektus- izveidots bērnu un jauniešu centrs, izveidoti pludmales volejbola laukumi, hokeja laukums- slidotava, labiekārtots bērnu rotaļu laukums, tika uzstādīti trīs āra trenažieru, atpūtas soliņi un atkritumu urnas pie Kalsnavas pamatskolas. 

Vēlējāmies turpināt uzsākto iniciatīvu vides kvalitātes uzlabošanas jomā, papildinot laukumu ar dažādām vecuma grupām atbilstošiem elementiem, lai turpinātu iesākto darbu pie jebkurā brīdī pieejama brīvdabas aktīvās atpūtas laukuma izveides. Līdz šim laukumā bija konstrukcijas, kas paredzētas bērniem no 1 līdz 6 gadu vecumam. Bet blakus esošās Kalsnavas pamatskolas 120 bērni katru dienu savas vajadzības izpauda vecumam nepiemērotās aktivitātēs, tādā veidā laužot mazajiem bērniem domātās konstrukcijas. Lai risinātu šo problēmu bija nepieciešams papildināt laukumu ar visiem vecumiem atbilstošām konstrukcijām.

Šajā projektā SIA “GoPlay” uzstādījuši projektā paredzētās iekārtas- šūpoles, šūpoles “ligzda”, ielu vingrošanas kompleksu un tīklu piramīdu dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, lai veicinātu jauniešu un iedzīvotāju izpratni par sportisku aktivitāšu lietderību. 

Kalsnavas pagasta ģimenēm ir nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku sakārtotā, publiski pieejamā vietā. Bērnu laukumu regulāri apmeklē arī pagasta viesi, kas braucot no netālu esošā tūrisma objekta- arboretuma, iebrauc tajā ar ģimenēm. Laukums labiekārtots Jaunkalsnavā, ciemata centrā- brīvi un bez maksas pieejams apmeklētājiem sev vēlamā laikā.

 Prieks, ka jaunieši izrāda lielu interesi par jauno ielu vingrošanas staciju. Jau kādu laiku kalsnavieši var izmantot arī  āra tenisa galdu. Bērniem saistošākās ir ligzdas šūpoles. Nu varam priecāties par papildināto atpūtas laukumu, Kalsnavas pagasta bērniem un jauniešiem paverot daudz jaunu iespēju brīvā laika aktivitātēm svaigā gaisā.

Ceram, ka bērni un jaunieši pratīs šo laukumu novērtēt- starpbrīžos un pēc stundām attiecīgi viņu vecumam izmantojot atpūtai domātās konstrukcijas.

 Projekta kopējās izmaksas ir 15 884,75 EUR, publiskais Lauku atbalsta dienesta finansējums – 12 496,27 EUR, 2000 eiro Kalsnavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums, 1388,48 Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums. Paldies projekta atbalstītājiem un finansētājiem.

Aktīvās atpūtas laukuma īpašnieks ir biedrība „Kalsnavas jaunieši”, uzturētājs Kalsnavas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļa. Īpašnieks un uzturētājs neuzņemas nekādu atbildību par aktīvās atpūtas laukuma apmeklētāju personīgajām mantām, apmeklētāju gūtajām traumām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši aktīvās atpūtas laukuma lietošanas laikā. Par nepilngadīgu personu atrašanos aktīvās atpūtas laukuma teritorijā, drošības un noteikumu ievērošanu atbild bērnu vecāki vai bērnu likumiskie pārstāvji. Par noteikumu neievērošanu un izdarītajiem pārkāpumiem laukuma teritorijā personām paredzēta administratīvā atbildība. Administratīvā atbildība tiek piemērota saskaņā ar Administratīvo pārkāpu kodeksu un  Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novadā”

Novēlu bērniem un jauniešiem vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un kustēties, taču mudinu arī ievērot kārtības un drošības pasākumus.

Projekta vadītāja

Linda Ūdre-Rizga

 

Ielādēju...



 
      Atpakaļ