Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
41130

Mūsu “Lācītis Pūks”ir reģistrējies Ekoskolu programmā 

Mūsu “Lācītis Pūks”ir reģistrējies  Ekoskolu programmā

 

         Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pašā laikā savu efektivitāti jau apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā, arī pirmsskolā. Programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem skolā un ar visām rotaļnodarbībām pirmsskolā. Eko programma veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz  ar to arī vēlmi rīkoties, procesā iesaistot ne tikai aktivitātes pirmsskolā, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

         Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma  - par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu  - Zaļā Karoga balva.

         Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistījušās 42 pasaules valstis, vairāk kā 40 000 skolas. Programmā aktīvi darbojas arī pirmsskolas. Pagaidām mēs esam vienīgā PII Madonas novadā, kas ir reģistrējusies Ekoskolu programmā.

        Līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

· Eko-padome

· Skolas vides pārskats

· Skolas vides rīcības plāns

· Pārraudzība un izvērtēšana

· Sasaiste ar mācību procesu

· Skolas un sabiedrības iesaistīšana

· Vides kodekss

 

Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti.

Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šadas tēmas-

· Atkritumi

· Enerģija

· Ūdens

· Transports

· Veselīgs dzīvesveids

· Skolas apkārtne

· Klimata pārmaiņas

· Meži

Ekoskolu zaļais karogs-ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas višā pasaulē.

Mūsu šī gada izvēlētā gada tēma ir “Mežs”. Esam jau aktīvi sākuši darboties. Katra audzinātāja ir izvēlējusies savu apakštēmu ar kuru visa gada garumā kopā ar bērniem strādās-pētīs, eksperimentēs, praktiski darbosies. Esam bijuši ekskursijā uz Kalsnavas Arborētumu, apmeklēsim a/s “Sēklas un stādi”

7.novembrī,saistībā ar Ekoskolu  aktivitātēm visā valstī un pasaulē, arī mūsu bērnudārzā notika Globālās rīcības diena, kuras mērķis bija pievērst uzmanību veselīgai pārtikai un pareizam uzturam. Kopā ar bērniem izzinājām kā no graudiņa mēs tiekam līdz maizītei.

Bet tematiskajos bērnu rītos, ikdienas pastaigās, rotaļnodarbībās bērniem  mācām saudzēt dabu, izzināt meža dzīvi, audzinām saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.

 

Ekoskolas koordinatore “Lācītī Pūkā” Z. Putna

 

         

 

 

 

Ielādēju... 
      Atpakaļ