Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
131101

Par reģionālās nozīmes autobusu saskaņošanu ar vilciena kursēšanas grafiku maršrutu tīkla daļā “Madona”VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Reģ. Nr. 90002180246

Bērzaines iela 5 Cēsis, Cēsu novads LV-4101

Tālrunis 64116014 

www.vidzeme.lv, e–pasts: vidzeme@vidzeme.lv

 

Cēsīs

03.01.2024. Nr. 5.1/8

Uz Nr. 6.7/1391/2023/NOS

Valsts SIA “Autotransporta direkcija”

E-pasts: info@atd.lv

Informācijai:

Madonas novada pašvaldībai

E-pastspasts@madona.lv 

Par reģionālās nozīmes autobusu saskaņošanu

ar vilciena kursēšanas grafiku maršrutu tīkla daļā “Madona”

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – “VPR”) ir saņēmis Valsts SIA “Autotransporta  direkcija” 27.12.2023. vēstuli Nr. 6.11/1391/2023/NOS (VPR reģistrēta 27.12.2023. ar Nr. 816/5.1), ar ierosinājumu veikt grozījumus reisu izpildes laikos reģionālās nozīmes maršrutos Nr.6339 Madona-Meirāni-Lubāna, Nr.6357 Madona-Aiviekste-Pļaviņas un Nr.6376 Madona-Cesvaine-Dzelzava, saskaņojot tos ar vilciena kursēšanas grafika izmaiņām.  

Ņemot vērā, ka ar 2023.gada 10.decembri tika veiktas izmaiņas vilcienu kursēšanas grafikā, nosakot vilciena Nr.819 atiešanas laiku no Madonas plkst. 07:39 (iepriekš plkst. 07:33) un vilciena Nr.821 atiešanas laiku no Madonas plkst. 05:04 (iepriekš plkst. 04:55), vilcienu atiešanas laiks no Madonas stacijas ir noteikt vēlāks, un, lai pasažieriem samazinātu gaidīšanas laiku no reģionālās nozīmes autobusiem, kas no rīta pieved pasažierus no Lubānas uz minētajiem vilcieniem, ATD sagatavojis grozījumu projektu minēto maršrutu kursēšanā un lūdz plānošanas reģiona saskaņojumu.

Vidzemes plānošanas reģions izvērtējis iesniegtos grozījumus un atbalsta mainīt maršrutu Nr.6339 Madona-Meirāni-Lubāna reisu Nr.20 plkst. 03:47 un Nr.24 plkst. 06:24 no Lubānas, Nr.6357 Madona-Aiviekste-Pļaviņas reisa Nr.13 plkst. 03:35 no Lubānas un Nr.6376 Madona-Cesvaine-Dzelzava reisa Nr.06 plkst. 06:18 no Lubānas izpildi, nosakot vēlāku pienākšanas laiku pieturā “Madonas stacija”, ņemot vērā pārvadātāja SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” tehniskās iespējas. 

Administrācijas vadītāja                                                                                Guna Kalniņa-Priede

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

I.Ozoliņa

Inita.Ozolina@vidzeme.lv

26516182
 
      Atpakaļ