Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
47764

Pasaka kā dzīve, dzīve kā pasaka.Pasaka kā dzīve, dzīve kā pasaka.

Pateicoties daudzu labvēļu atbalstam biedrība „Mēs saviem bērniem” varēja pulcēties Jumurdas muižā uz savu kārtējo vasaras nometni. Nometne notika no 4. līdz 7. augustam ļoti skaistā vietā pie Jumurdas ezera. Mēs, jaunieši ar īpašām vajadzībām un mammas, priecājāmies par plašumiem, sakopto vidi, klusumu un, protams, par iespēju šīs dienas dzīvot lauku viesnīcā „Jumurdas muižā”.

Nometnes tēma bija – Pasakā kā dzīve, dzīve kā pasaka. Galvenais notikums – teātra izrādes veidā iestudēta pasaka „Princese uz zirņa”. Režisores skolotājas Daces un skolotāju Lailas un Zeltītes vadībā notika mēģinājumi un gatavojām atribūtus un dekorācijas. Pēdējā dienā šīs pasakas iestudējums tika parādīts sev un ciemiņiem. Izrādē piedalījās pilnīgi visi nometnes dalībnieki. Atraktīvie galveno lomu tēlotāji : karaliene, karalis, princis un princese bijā tā iejutušies tēlos, ka pārsteidza un priecēja sevi un pārējos.

Nometnē kā jau katru gadu neizpalika arī sporta aktivitātes, diskotēka, peldēšanās. Šajās dienās skolotājām un mammām palīdzēja brīvprātīgie – jaunieši. Pirmajā dienā viesojāmies Jumurdas pagasta pārvaldē, bet pēcpusdienā kultūras nama ansamblis „Ievziedi” mums sniedza koncertu. Mammām notika jogas nodarbības, kuras jau trešo gadu vadīja Zane.

Pavārītes visus lutināja ar garšīgiem ēdieniem un mēs baudījām silto un saulaino vasaru.

Svarīgs notikums bija ekskursija uz R. Blaumaņa „Brakiem”, A.Burova Leļļu māju un lauku sētu „Aparēni”. „Brakos” apskatījā muzeju un tad jauniešiem bija iespēja izspēlēt 3 ainiņas no R.Blaumaņa pasakas „Velniņi”. Leļļu mājā, līdz kurai nokļūšana bija pa līkloču ceļiem un pakalniem, redzējām unikālas lellītes, kuras bija iedzīvinātas filmiņās. Mums bija iespēja noskatīties pagājušā gadsimtā A.Burova veidotās filmas – „Sarkanās kurpītes” un „Si-si-dra”. Savukārt „Aparēnos” redzējām dažādu šķirņu mājputnus un ļoti skaistu puķu dārzu. Ekskursija noslēdzas ar pikniku pie Kāla ezera.

Lai mēs visi to varētu piedzīvot un baudīt, lielākais paldies mūsu vadītājai Elitai par organizatorisko darbu. Un, lai tas būtu materiālā veidā iespējams, mums jāsaka milzīgs paldies mūsu atbalstītājiem – lauku viesnīcai ”Jumurdas muiža” un personīgi saimniecei Anitai un Madonas novada pašvaldībai. Mēs nekādi arī nebūtu varējuši iztikt bez SIA Agrikula, Barkavas arodi LPKS, SIA Saukas kūdra ,A/s Cēsu alus, SIA Junge, konditorejas Kore, A/S Lazdonas piensaimnieks, SIA Aiva G, SIA Madonas maiznieks, A/S Putnu fabrika Ķekava, PKS Straupe, SIA Ardeks, SIA GPU Nākotne, SIA ARROBUSS un šoferīša Pētera Sniedzes, Madonas novada sociālā dienesta un šoferīša Aivara Spilberga atbalsta Ja kāds vēl palika nenosaukts – PALDIES visiem!

Visu nometnes dalībnieku vārdā Ieva un Inta Ivkinas.

Foto : Anda Anna Kampe
 
      Atpakaļ