Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
81127

Pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.Nodarbinātības valsts aģentūra organizē un īsteno atbalsta pasākumu bezdarbniekiem ar atkarības problēmām. Pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuriem ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība.

Informējam, ka bezdarbnieks var saņemt gan narkologa atzinumu, iziet Minesotas 12 soļu programmu, gan emocionālo stresa terapiju (kodēšanu).

Vienīgais nosacījums – jābūt bezdarbnieka statusā.

 

Atbalsta pasākumi:


1. Minesotas 12 soļu programma

Atbalsta pasākums paredz dalībnieka aktīvu komunikāciju un līdzdarbošanos ārstēšanās procesā.

Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā ( ārstēšanās ilgums 30 dienas)
  • VSIA «Slimnīca Ģintermuiža», Jelgavā (ārstēšanās ilgums 28 dienas)

2. Emocionālā stresa terapija (kodēšana)

Atbalsta pasākums ietver ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitisko metožu lietošanu, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju.
Pasākumu īsteno VSIA «Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs».


3. Narkologa atzinuma saņemšana

Atbalsta pasākumu saņem bezdarbnieki, kuriem iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums.
Pasākumu īsteno:

  • SIA «AKRONA 12», Rīgā

Bezdarbniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ.

Kā pieteikties dalībai?

  1. Jādodas uz savu NVA filiāli un jāpaziņo par vēlmi piedalīties pasākumā.
  2. Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.
  3. No NVA filiāles darbinieka jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
  4. Noteiktajā dienā jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus. 
      Atpakaļ