Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
34911

Paziņojums par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadamPaziņojums par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.

Saskaņā ar 2013.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu Nr.199 „Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr.7, 4.p.), tiek organizēta Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskā apspriešana Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadiem  pilnveidotai redakcijai tiek noteikta
no 2013.gada 23.aprīļa līdz 2013.gada 14.maijam.  
Ar Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025.gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā - Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads - darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 13.00-17.00.
2) Pagastu pārvaldēs to darba laikā.
3) Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādātāju mājaslapā:
 
http://www.zemesdati.lv sadaļā Projekti
 
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Madonas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām: nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, iespējams iesniegt līdz 2013.gada 14.maijam:
1) Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā;
2) Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
3) sūtot pa pastu uz adresi: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
4) elektroniski uz e-pasta adresi:
dome@madona.lv .

Kontaktpersona Madonas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde (kontakttelefons 25615880, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv)


Madonas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 „Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
 
 
      Atpakaļ