Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
125999

Svecīšu vakariSvecīšu vakari

Jēzum Kristum baznīca pēc Svētā gara svētkiem savā reliģiskās ticības praksē izdzīvo Ticības apliecības artikulu: ”Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu”.

          Ticības pamatā ir Bībeles Jaunajā derībā atspoguļotā realitāte, kura ataino cilvēku dzīvi pēc nāves. Ticības reliģiskā prakse aizsākas ar Kapusvētku svētbrīžiem, tad svecīšu vakaru svētbrīžiem un noslēdzas ar Mūžības svētdienas dievkalpojumu. Kristīgi reliģiskās ticības pamatā ir Jēzus apskaidrošanas svētkos atainotais notikums, kurā trīs apustuļi kopā ar Pestītāju satiekas ar Mozu un Eliju, kuri ir uz to brīdi miruši vairākus simtus gadu atpakaļ.

Apustuļiem satiekoties ar šiem diviem Dieva Tēva izraudzītiem Dieva vīriem, apstiprinās Pestītāja stāstītais par miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi paradīzē vai nonākšanu ellē.

Svecīšu vakaru svētbrīžos ticīgie aizlūdz par viņu mūžībā aizsauktajiem tuviniekiem. Daudzviet pirms svētbrīža tiek iedoti aizlūgumi mācītājam par dzimtām vai konkrētiem mūžībā aizsauktajiem. Aizlūgumu pamatā ir ticība, ka mūžībā aizsauktie ir dzīvi un gaida uz pastaro dienu, kurā šī pasaule, kurā dzīvojam, ies bojā no uguns. Mirušie celsies no zemes klēpja, lai saņemtu jaunu miesu, ar kuru tie dzīvos jaunajā Dieva radītajā pasaulē. Pēc šīs pasaules bojāejas kā pēdējā tiks iznīcināta nāve.

Kristus ir augšāmcēlies!

Kalsnavas draudzes mācītājs Guntars Agate Paeglis

 

Svecīšu vakars 24. septembrī 

 Kalsnavas pagasta

 Jāņukalna  kapos 17:00

Veckalsnavas kapos 18:30 
 
      Atpakaļ