Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   

Mūžībā devies mūsu bijušais, ilggadējais pagasta pārvaldes vadītājs- Vitauts BartušauskisMaigi Dieviņš dvēseli plaukstās tur,
tad atver sauju un palaiž kaut kur
kā zvaigznīti vientulīgu…
/A.Rancāne/

   2024.gada 2.februāra vakars atnesa skumju ziņu – mūžībā devies mūsu bijušais,  ilggadējais pagasta pārvaldes vadītājs- Vitauts Bartušauskis.

  Būt dzīves vidū, radīt, rosināt, iekustināt, uzklausīt, aizstāvēt, cīnīties, jokot un iedegties par ideju– tādu mēs pazīstam Vitautu Bartušauski. Šobrīd sāpīgāk par visu ir apjaust, ka kopš 2. februāra par to visu jārunā pagātnes formā.

 

Vitauts Bartušauskis dzimis Bauskas rajona Rundālē 1949.gada 12.martā.  Mēs varam iedomāties mazo Rundāles 7-gadīgās skolas zēnu, kuram patika lauku darbi, daba, veidojās izpratne par dzīves svarīgajām vērtībām -  ģimeni, izglītību, darba tikumu. Te, vecāku mājās un skolā, veidojās pārliecība par nākotnes profesiju un savu ceļu dzīvē.

 

    1972.gadā Vitauts, pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas  Mežsaimniecības fakultāti, ieguva mežsaimniecības inženiera diplomu un devās uz savu pirmo darba vietu Mežu pētīšanas stacijā “Kalsnava”. Jaunais inženieris bija gan MPS eksperimentālā ceha vadītājs (1974-1982), gan tehniskās daļas vadītājs (1982-1985), gan direktora vietnieks (1985-1990). 

  Darba gadi mežsaimniecībā –  dinamiskā, perspektīvā, bet arī smagā  nozarē satuvināja viņu ar kalsnaviešiem – čakliem, gudriem, uzņēmīgiem nozares darbiniekiem un visa ciema iedzīvotājiem. No savas dzimtas mantotā prasme uzklausīt, palīdzēt, rūpēties, aizstāvēt savu viedokli un rast risinājumu sarežģījumos bija pamats, lai viņš tiktu ievēlēts par Kalsnavas ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju (1990-1994). Laiku šajā amatā iekrāsoja piedalīšanās  Vislatvijas tautas deputātu sapulcē 1990.gada 21.aprīlī, kas bija par pamatu 4.maija deklarācijas pieņemšanai.  Vitauts pats pacēla un  nostiprināja  Latvijas  karogu pie Kalsnavas ciema padomes ēkas, dzīvojot līdzi Latvijas un Lietuvas – savu senču dzimtenes brīvības atgūšanas ceļam.

 

  1997.gadā Vitauts turpināja darbu Kalsnavas pagasta padomes priekšsēdētāja amatā. Pagasta priekšsēdētājs Vitauts Bartušauskis rūpējas, lai mežs ir pagasta prioritāte un sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, zinātniekiem, valsts iestādēm, skolotājiem meža nozares daudzveidīgās iespējas veiksmīgi tiktu izmantotas. Kalsnavas pagasta slava izskanēja visā Latvijā. 2006.gadā konkursa “Sakoptākais Latvijas pagasts” nominācijā “Mežs un sabiedrība” Vidzemes reģiona laureāts ir Kalsnavas pagasts.

   Kalsnaviešiem ir pierasts, ka pagasta aktivitātes norit saistībā ar mežu – sākot ar bērnudārzu un skolu un beidzot ar uzņēmējdarbību un pagasta sabiedrisko dzīvi.
    Viņu līdz pat aktīvās darbības beigām 2011.gadā raksturo interese un iedziļināšanās it visā, kas notiek pagasta iestādēs īpaši skolā, bērnudārzā. Kā klājas pašdarbības kolektīvos – viņš bija gandarīts iet kopsolī ar saviem kolektīviem gan Dziesmu svētku gājienā, gan apmeklēt koncertus un pasākumus, arī neformālās saiešanas. Vitauts atbalstīja sportistus- palīdzēja īstenot jauniešu sapni par florbola komandu Kalsnavā, atbalstīja motosportistus, vieglatlētus, volejbolistus… Noticēja idejai par jauniešu centru pagastā un viņu atbalstu.
  Vitauta redzeslokā bija Kalsnavas pagasta komunālās saimniecības darbu pilnveidošana, skolas un bērnudārzu ēku siltināšana. Viņš bija tā balss, kas skanēja visās pagastam svarīgu jautājumu lemšanās, cilvēks, kuram uzticējās, no kura  nevairījās, pēc kura tiecās. Lai kurp viņš dotos, atgriežoties mājās, domas bija par to, ko no redzētā iedzīvināt Kalsnavā. Viņš lepojās ar savu pagastu, tā sakoptību, bērnu un jauniešu panākumiem un sporta sasniegumiem. Vienmēr interesējās par pagasta uzņēmējiem – izzināja viņu vajadzības – tā radās iespēja organizēt liela mēroga pasākumus – pļaušanas ar izkapti sacensības, Kalsnavas  pagasta  svētkus Madonā. Vaļas brīži bija veltīti darbam savā saimniecībā, savās “Priedēs” un spēks atgūts, darbojoties mednieku kolektīvā.
   2009.gada 1.maijā Vitauts par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbību mežsaimniecībā un Latvijas mežsaimniecības attīstības sekmēšanā, par uzcītīgu un uzticīgu kalpošanu pašvaldības dienestā tika apbalvots ar IV šķiras Atzinības krustu. 
    Vitauta darbu joprojām atzinīgi novērtē pagasta iedzīvotāji. Vadītājs ar lielo burtu! Balss, kuru ne ar vienu citu nesajauksi, enerģija un izlēmība, kas virzīja Kalsnavas pagasta attīstību un uzplaukumu, uzņēmība piedalīties un sākt ko nebijušu pašam pirmajam – tādu atcerēsimies Vitautu Bartušauski – tēvu, vīru, vectētiņu, draugu, kolēģi, Vadītāju! Vitauta darba mūža devums vienmēr būs ierakstīts Kalsnavas pagasta vēsturē ar īpašiem vārdiem!
   Sērojam kopā ar aizgājēja vistuvākajiem piederīgajiem! Izsakām patiesu līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem – visiem, kam Vitauts Bartušauskis bijis tuvs un nozīmīgs cilvēks. Mums paliek atmiņas par Vitautu, par kopīgo darbu, par kopā pavadītajiem svētku brīžiem. Paldies Vitautam par sirds siltumu un darba gadiem Kalsnavā, kā arī par skaistajiem atmiņu stāstiem pagasta iedzīvotāju vēstures lappusēs! Lai gaišs ceļš mūžībā!

   

 Atvadīšanās no Vitauta- š.g.10.februārī (sestdien) plkst.9.30 ģimenes mājās “Priedes” Aiviekstē. 

Tālāk Vitauta ceļš vedīs uz dzimto pusi Rundāles pagastā.

 

 Aicinām iedzīvotājus ar savu sirdssiltumu pavadīt Vitautu pēdējā ceļā, veidojot goda aleju no māju ceļa līdz šosejai.

Bijušie kolēģi Kalsnavas pagasta pārvaldē.
 
      Atpakaļ