Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
108007

IzsoleMadonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

pašvaldības dzīvokļa īpašuma

„Aiviekstes māja 10”-3, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads.

Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 33.8 kv.m. platībā,

kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,

būves-pagraba un zemes.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1150,00, izsoles solis EUR 100,00,

nodrošinājuma nauda EUR 115,00.

Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. 

Izsole notiks 2019.gada 18.oktobrī plkst. 11.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā

Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019.gada 17.oktobrim plkst.17.00

Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv,

pašvaldības administrācijā Klientu zālē.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un

vienojoties par apskates laiku ar SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”,

tālr.Nr.64807693, 29296585.
 
      Atpakaļ