Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
41839

Paziņojums. SIA " Kalsnavas komunālā uzņēmuma"Paziņojums

Finansējuma saņēmējs: SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums”, reģ. Nr. 45403026708, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā”Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069 ietvaros tiks uzsākti „Būvdarbi projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā ID Nr. KKU 9/2014 ERAF.

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, tīrā ūdens rezervuāra izbūve un esošās ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija Torņa ielā” notikssaskaņā ar Tehnisko projektu.
 
      Atpakaļ