Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Arhīvs

108023

Kalsnavas pagasta balvu izcīņa pludiņmakšķerēšanā
19.09.2019


                                                                                                                                        

Kalsnavas pagasta

balvu izcīņa

pludiņmakšķerēšanā

NOLIKUMS

1. Sacensību mērķis

Popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos sportistus šajā sporta veidā.

 

2. Sacensību vieta un laiks

Sacensības notiek 2019.gada 28.septembrī

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija Jaunkalsnavā skolas laukumā līdz plkst. 7.30.

3. Sacensību dalībnieki

Sacensības ir individuālas, kur atsevišķi tiek vērtētas divas grupas: vīriešu un sieviešu/jauniešu līdz 16 gadiem rezultāti.

 

4. Dalībnieku inventārs un noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas makšķerēšanas noteikumiem. Katram dalībniekam jābūt klāt makšķerēšanas kartei un plastikāta maisiņam zivju uzglabāšanai un svēršanai. Dzīvās zivtiņas kā ēsmu izmantot aizliegts. Līdakas lomā neskaita. Citu zivju izmēriem jāatbilst makšķerēšanas noteikumiem. Sacensībās drīkst izmantot vienu makšķeri ar vienu āķi.

5.  Uzvarētāju noteikšana

Uzvar dalībnieki ar lielāko noķerto zivju svaru. Vienāda svara gadījumā ar lielāko noķerto zivi.

6. Apbalvošana

 Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus vīriešu un sieviešu/jauniešu līdz 16 gadiem grupā ar diplomiem un kausiem.

Sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu.

Par pasākumu atbildīgās personas:

•  Viktors Ūdris, 26590209

•  Gatis Rizgis, 28378868
      Atpakaļ