Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
36552

Atklājām bērnu rotaļu laukumu!
09.07.2013


ATKLĀJĀM BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU!

Pēdējos piecos gados Madonas novada Kalsnavaspagastā gandrīz 80 ģimenēs ir nākuši pasaulē mazuļi, tāpēc jādomā, kādasiespējas piedāvāt šiem iedzīvotājiem, lai viņi neizvēlētos mainīt dzīvesvietutā iemesla dēļ, ka citur ir labāki apstākļi bērna attīstībai, jo katrs bērns unkatra ģimene laukos mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīga.

Vasaras periodā iedzīvotāji labprātāk pavada savubrīvo laiku ārpus telpām- svaigā gaisā un telpās neuzturas. Mums trūkaiespēju ar bērniem aktīvai atpūtai ārpus telpām. Tāpēc iesniedzu projektu-BĒRNU LAUKUMA IZVEIDE JAUNKALSNAVĀ.

Jausen loloju sapni par košu bērnu rotaļu laukumu! Labiedarbi- lieliskaiespēja savu labo un sabiedrībai vērtīgo ideju realizēšanai.

Šodienvaram atskatīties ar gandarījumu uz MARTA mēneša smago darbu- balsu vākšanu,lai realizētu mūsu sapni!

Cilvēku atsaucība marta mēnesī ir bijusinepārspējami liela! Ļoti daudzi cilvēki sadzirdēja mūsu labo darbu! Ikvienabalss, ikviens punkts, kas nāca klāt balsojumā bija nenovērtējams! Šie cilvēki-labo darbu eņģelīši ir spējuši iepriecināt Kalsnavas mazo bērnu sirdis.

Ar katrumēnesi nepieciešamie atbalsta „griesti” aug. Ja pirms pāris mēnešiem pietika ar8000 balsīm, lai uzvarētu, tad marta mēnesī visi gāja uz rekordiem! Šis mēnesisatnāca ar milzīgiem rekordiem balsu ziņā. Pateicoties Jūsu katra atbalstam,„Labo darbu” projekts „Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā” mēnesiir noturējies konkursa pirmajā vietā un ieguvis rekordlielu balsu skaituLabiedarbi realizēto projektu vēsturē, iepriekšējo rekordu 9727 balsispārspējot par 6394 balsīm, kopā iegūstot NETICAMU SKAITLI- 16 121 balsilielu atbalstu!

Sākumā balsissavācās patiešām viegli- nobalsoja ģimenes, draugi, visi tuvākie. Atsaucībabija patiešām liela. Visi palīdzēja- aicināja savus draugus balsot,iesaistīties, nest labos darbus tālāk. Mēneša vidus- tas ir smags periods, kadjādomā dažādie balsu vākšanas veidi. Aktīvu dalību ņēma Kalsnavas pamatskolasun biedrības „Kalsnavas jaunieši” aktīvisti, kas balsis vāca pa skolām,pasākumos un staigāja pa kopmītnēm.

Tikai stundāmilgs darbs pie datora un katra balsotāja atsaucība palīdzēja noturētiespirmajā vietā. Šīs labās lietas, ko mēs veicam, vienalga, lielas vai mazas-nepazūd.(sun) Vairāki cilvēki, sēdēja pie datora līdz pusnaktij un izmantoja visasiespējas, lai piepulcinātu vēl pa kādam atbalstītājam.

Uz mēnešabeigām, kad balsu skaits jau iegāja 10 000- nespējām pat iedomāties, katas aizies līdz 16 121 balsīm. Tas bija apbrīnojami raudzīties uz to, cikcilvēki Latvijā tomēr ir saprotoši, un zina patiesās sabiedrības vērtības unvajadzības. Jau beidzamajās dienās, kad no otrās vietas pārsvars bija par 1500balsīm, varējām mierīgi uzelpot, jo sapratām to, ka projekts tiks realizēts,bet tāpat nepameta cīņas gars un cīnījāmies līdz beigām.

Patnepazīstami cilvēki nāca klāt uz ielas un jautāja, kā Kalsnavā varēja savākt 16tūkstošus balsu. Burvju receptes nav — tas ir smags darbs. Iecerētais nebūtuizdevies bez balsotāju aktivitātes.

Pašlaik, atskatoties uz visu marta mēnesi,var teikt tikai vienu- ir neatkārtojams gandarījums par paveikto.

Labiedarbi- tā ir iespēja ikvienamiesaistīties, parādīt savas labās ieceres, un uz ko mēs esam spējīgi, lairealizētu savu projektu.

Jau rakstotprojekta pieteikumu, zināju, ka balsis "savākt" ir ļoti grūti, zināju,ka vajadzēs vismaz 8000 balsu, BET, labi, ka nezināju, ka vajadzēs divreizvairāk.....Tas prasa daudz laika un spēku. Manšis uzdevums bija dubultgrūts, jo kuru katru brīdi marta mēneša beigās gaidījupasaulē ierodamies savu otru mazulīti.Bet vislielākais paldiesjāsaka manam vīram par atbalstu, kas ļāva man skriet un darīt, lai ganreizēm jau tas varbūt šķita pārāk traki, unnu jau lielajai meitai, kurai tad bija tikai pusotrs gads, kad iztika mēnesibez mammas uzmanības. Īpaši pateicības vārdi jāvelta manaimazajai meitiņai, kurai bija paredzēts piedzimt marta beigās. Bet viņa saprata,ka mammai vēl jāpiepilda mazo kalsnaviešu sapnis, jācīnās par rotaļu laukumaizveidi, tāpēc piedzima nevis laikā, kad intensīvi noritēja balsu vākšana, betnedaudz vēlāk.

Mans iedvesmas avots noteikti ir mana ģimene, bērni.Darbojoties es eju līdzi laikam, ievērojot pašas vajadzības. Kad pati bijujauniete un vēl nebija bērniņu, vairāk darbojos jauniešu centrā. Kad pieteicāspirmais bērniņš, atvērām Māmiņu un bēbīšu centru. Tad sapratu, ka aktivitātesiekštelpās ir, bet nav, kur vecākiem ar bērniem atpūsties brīvā dabā. Pieteicāsotrs bērniņš, tad sapratu, ka atkal ir jādarbojas. Un kurš gan cits to visuorganizēs? Ja vecāki ko vēlas saviembērniem, ir jāiet pašiem ar savu iniciatīvu. Tā pieteicu projektu konkursā— tagad mums ir skaists rotaļu laukums bērniem. Pagaidām šķiet, ka vissvajadzīgais ir — Kalsnavā ir padomāts par aktivitātēm visām vecuma grupām.Bērnu rotaļu laukumam blakus atrodas pludmales volejbola un hokeja/florbolalaukumi jauniešiem, kas realizēti ar citu projektu palīdzību. Bet domāju, kaatpūta uz ilgu laiku man neiestāsies, jo turpināšu iet līdzi laikam unvajadzībām, skatīšos, kas vēl nepieciešams, ko varētu īstenot.

Sajūsmassaucieni, smiekli, bērnu čalas svētdienas, 30.jūnija rītā piepildīja rotaļulaukumu, kas izvietots blakus Kalsnavas pamatskolai. Pēc laukuma atklāšanas klātesošie tika aicināti ļauties fantāzijaslidojumam un jautrām izdarībām bērnu radošajās darbnīcās, kurās bērniapguva, kā apgleznot seju, akmeņus, veidot frizūras, darināt taurenīšus, kā arīuzspēlēja ķegļus un meta „ūdensbumbu resnajam runcim”. Arī radošās nodarbībasmums notika pateicoties LabajiemDarbiem un SMScredit, jo pārspējot līdzšinējobalsu rekordu papildus ieguvām 100Ls sapņu piepildīšanai.

 Radošās darbnīcas vadīja aktīvie biedrības„Kalsnavas jaunieši” brīvprātīgie palīgi.

Pēcpusdienāpagasta pārvaldes administratīvās ēkas tika pacelts Dziesmu un Deju svētkukarogs, vēlāk klātesošos priecēja Elizabetes Lukaševičas, kas nesen izdevusisavu pirmo CD „Kā puķe aug”, koncerts.

Nelielais Kalsnavaspagasts un visi aktīvisti ir pierādījums teicienam- „Mazs cinītis gāž lieluvezumu”.

Līdz ar to, saku milzīgu paldiesvisiem, kas bija kopā ar mums, kas noticēja mums, palīdzēja, atbalstīja un mudinājasavus draugus, paziņas un labus cilvēkus palīdzēt un ATBALSTĪT! Paldies arī parlabajiem vārdiem un uzmundrinājumiem:
LAURAI MEŽINIECEI,
MĀRĪTEI STŪRIŅAI,
SANDRAI KUKĀREI un līdzpārvaldes dalībniekiem
ILZEI STIKĀNEI
UN vislielākais PALDIES IKVIENAM NOJUMS- Kalsnavā, Latvijā, Norvēģijā, Anglijā, Īrijā un citur pasaulē, KASATBALSTĪJA , UZMUNDRINĀJA UN AICINĀJA ATBALSTĪT!

PALDIES PAR FINANSĒJUMU MŪSU SAPŅA PIEPILDĪŠANAI biedrībai LABIEDARBI UNSMSCREDIT!

Paldies Madonas novada pašvaldībai un Kalsnavas pagasta pārvaldei parlīdzfinansējumu.

Kalsnavas brīvprātīgajiem par radošajām darbnīcām un palīdzēšanu laukumiņaatklāšanas svētkos - Gatim Teilim, Solvitai Vigulei, Janai Stepānei, IevaiBlūmai, Paulai Romulei, Danai Smočai, Madarai Mežānei, Andai Kampei, SolvitaiAršvilai, Ingai Strazdiņai, Klāvam Kreilim, Elvijam Mežaleonam, Dainim Kreilim.

PALDIES atsaucīgajiem tētiem-Uldim Lediņam, Marekam Trofimovam un IngaramGaijsam, kas sagādāja jaunas smiltis smilšu kastei.

PALDIES firmai ECOCORNER, personīgi Normundam Fevraļevam, kas uzdāvināja mums10m2 gumijoto segumu.(Jā, jā, UZDĀVINĀJA, es arī neticēju, kamūsdienās ir tādi labvēļi, bet izrādās- IR!) Paldies Gatim Lediņam par segumanogādāšanu līdz mums! Tagad brīvprātīgajiem tētiem šis segums būs jāieklāj.

Prieks par cilvēkiem, kuriatbalsta labas ieceres, tieši viņi palīdz tām īstenoties.
Esmu pārliecināta, ka mūsu izveidotais laukums būs kāmagnēts mūsu pagasta ģimenēm, vieta kur kopīgi atpūsties.

Ceru, ka maziekalsnavieši spēs novērtēt šo vietu un nelauzīs to! Kā arī aicinu vecākus būtatbildīgiem par saviem bērniem, neatstāt mazos vienus bez uzraudzības!

NEKAS NAV NEIESPĒJAMS- JA GRIBI, BEZGALĪGI TICI UN CĪNIES PAR SAVUSAPNI!

Aicinu arī jūs visus, kam ir nepiepildīti sapņi- ejiet, dariet unvarbūt tieši jūsu sapni spēs piepildīt biedrība LABIEDARBI ar SMScreditlabvēlību!

LindaŪdre-RizgaIelādēju


 
      Atpakaļ