Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
19339

Izteikta atzinība Kalsnavas pagasta iedzīvotājiem.
22.11.2011


 Kalsnavas pagasta atzinības raksti, pagasta iedzīvotājiem 2011. gada 18.novembrī.
1. Kalsnavas pamatskolas darbiniecei  Aijai Rēķei - par nozīmīgu ieguldījumu Kalsnavas pamatskolas attīstībā.

2. Kalsnavas pamatskolas darbiniecei  Mudītei Zepai - par kvalitatīvu, apzinīgu, godprātīgu darbu.
3. Mežu pētīšanas stacijas darbiniecei Skaidrītei Mālakalnei - par ilggadīgu, godprātīgu un labā kvalitātē veiktu darbu.
4. Mežu pētīšanas stacijas darbiniekam Andrim Rūlietim- par ilggadīgu, godprātīgu un labā kvalitātē veiktu darbu.
5. Kalsnavas sēklkopības iecirkņa sēklu noliktavas pārzinei Gundegai Vītolai  - par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu   
6. Kalsnavas sēklkopības iecirkņa plantāciju pārzinim Jānim Vilkaušam – par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu     
7. Kalsnavas kokaudzētavas vadītāju Jānim Lapšem – par ilggadīgu un inovatīvu darbu
8. Kalsnavas kokaudzētavas mežsaimniecisko darbu darbiniecei Maigai Zīlei – par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu, Kalsnavas tēla popularizēšanu un sabiedrisko aktivitāti
9. Kalsnavas Kokaudzētavas mežsaimniecisko darbu strādniecei Jadvigai Kotovai – par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu, inovāciju ieviešanu ražošanā
10. Pirmsskolas skolotāja palīdzei Vandai Rudbāržai-  par ilggadīgu un apzinīgu darbu 31 gada garumā, palīdzot audzināt jauno paaudzi Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē.
11. Pirmsskolas skolotāja palīdzei Valentīnai Gromovai tuvojoties nozīmīgai dzīves jubilejai – par ilggadīgu un apzinīgu darbu 37 gadu garumā, palīdzot audzināt jauno paaudzi Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē.
12. Pirmsskolas skolotājai Dzintrai Vītoliņai, sasniedzot apaļu dzīves jubileju- par  ilggadīgu un radošu darbu Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī aktīvu iesaistīšanios kultūras dzīvē.
13. Kalsnavas pagasta pārvaldes galvenajai grāmatvedei Česlavai Dzenovskai- sakarā ar darba 20 un dzīves jubileju- par atbildību un nesavtīgumu, veicot pagasta pārvaldes galvenās grāmatvedes amata pienākumus.
14. Kalsnavas pagasta bibliotēkas vadītājai Guntai Štikovai- par ilggadīgu un atbildīgi veiktu darbu 25 gadu garumā Kalsnavas pagastā, kā arī aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
 
      Atpakaļ