Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
31238

LR proklamēšanas gadadienas svinīgais pasākums Jaunkalsnavā.
21.11.2012


 /Kārlis Skalbe/

"Latvija jau ir  tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija"

 

16.novembrī pagasta pārvaldes ēkā notika LR proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Mūsu pagasta pašdarbnieki un PII "Lācītis Pūks" audzēkņi bija sagatavojuši ļoti jaukus priekšnesumus svētkos. Vislielāko pārsteigumu un māksliniecisko baudījumu mums sagādāja kalsnavietis Matīss Budovskis, kurš runāja savu sacerēto dzeju, ar kuru bija piedalījies un uzvarējis skatuves konkursā "Dzejas svētki"Vidzemē.

Kā ikvienā šādā svētku reizē tika sumināti pagasta iedzīvotāji. Šogad uzmanība tika vērsta uz  brīvprātīgo darbu darītājiem Kalsnavā un aktīvākajiem jaunākās paaudzes kalsnavaiešiem, kuri palīdz veidot Kalsnavas sabiedrisko dzīvi daudzveidīgāku, interesantāku.

 

Kalsnavas pagasta pārvaldes Atzinības raksti svētkos:

/Atraktīvi, aktīvi, izpalīdzīgi jaunieši. Ar prieku un savu iniciatīvu iesaista pārējos Kalsnavas jauniešu dažādās aktivitātēs. Brīvprātīgi organizē dažādus pasākumus gan Jaunkalsnavā, gan Jāņukalnā. Nu jau ar savu entuziasmu ir aktīvi dalībnieki Madonas novada jauniešu domē./

Gatim Teilim,Solvitai Vigulei

-Izsakām atzinību un pateicību par aktivitāti un atsaucību iesaistoties un organizējot dažādus pasākumus Kalsnavas pagasta jauniešiem.

 

/Neviens projekts nevar tikt īstenots bez brīvprātīgā darba darītājiem. Mūsu pagastā tie ir bijuši ļoti iespaidīgi projekti-  slidotava, volejbola laukums, atpūtas laukums. Ar savu darbu tos padarījuši pieejamus citiem, aktīvi ,darbu mīloši jaunieši./

Gatim Rizgim, Intaram Nikonovam

-Izsakām atzinību un pateicību par pašaizliedzīgu  ieguldījumu brīvprātīgā darbā – padarot Kalsnavas pagasta sporta un atpūtas dzīvi daudzveidīgāku un kvalitatīvāku.
 


 /Jauniešus vajag  apvienot un iesaistīt darbos. Visu darbu koordinatore un projektu vadītāja, kā arī jauniešu brīvprātīgā darba dzirkstelīte ir Linda. 11. novembrī Linda saņēma apbalvojumu Borisa un Ināras Teterevu fonda pasākumā "Darbs dara darītāju’’, kurā apbalvoja 14 labākos Latvijas brīvprātīgos darba veicējus. Paldies  Lindai, biedrības "Kalsnavas jaunieši’’ biedri, kura šogad izveidoja Māmiņu un bēbīšu centriņu./Lindai Ūdrei-Rizgai 

-Izsakām atzinību un pateicību par pašaizliedzīgu  ieguldījumu brīvprātīgā darbā -izveidojot Māmiņu un bēbīšu centriņu.

 

 

/Mūsu pagasts ir ļoti populārs ar labiem makšķerniekiem , un Kalsnavā bieži tiek organizētas sacensības viņiem. Bez cilvēka iniciatīvas tas nebūtu iespējams. Jau daudzus gadus šo darbu uzņēmies ir viens no mūsu pagasta iedzīvotājiem Viktors Ūdris. Brīvprātīgais darbs un hobijs iet roku rokā./

Viktoram Ūdrim

-Izsakām atzinību un pateicību par pašaizliedzīgu  ieguldījumu brīvprātīgā darbā-organizējot un popularizējot makšķerēšanas sportu pagastā un novadā.

 

 

/Sabiedrisks, aktīvs, atraktīvs, izpalīdzīgs, bagāts ar dažādām idejām. Palīdz ar savu darbu, zināšanām dažādajos sporta veidos, skolas, kultūras pasākumos pagastā./

 

Dainim Kreilim

-Izsakām atzinību un pateicību par pašaizliedzīgu  ieguldījumu brīvprātīgā darbā- skolas, kultūras un sporta dzīvē Kalsnavas pagastā, un personisko piemēru jaunākajai paaudzei vērtību veidošanā.

 


 /Atsaucīga, izpalīdzīga, izdarīga, neņemot vērā lielo slodzi pamatdarbā, jau 25 gadus Kalsnavas kultūras dzīvē neatņemama sastāvdaļa./Maritai Vaivodei
Izsakām atzinību un pateicību par ilggadēju un radošu darbu Kalsnavas pagasta kultūras dzīves bagātināšanā.Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā.

/Ilggadīga Kalsnavas pagasta pārvaldes  iestāžu darbiniece, atvērta jaunām radošam idejām , kuras arī realizē ,pašdarbniece ar stāžu, aktīvi iesaistās Kalsnavas pagasta dzīvē./

Ligitai Vucānei

--Izsakām atzinību un pateicību par  ieguldījumu  Kalsnavas jaunākās paaudzes audzināšanā. Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā.


/Ilggadējs  Kalsnavas pagasta padomes,tagad pagasta pārvaldes darbinieks ,izpalīdzīgs,  atsaucīgs./

Aivaram Rizgim

 -Izsakām atzinību un pateicību par ilggadēju  un pašaizliedzīgu darbu pagastā.Sveicam nozīmīgajā dzīves jubilejā.


Madonas novada pašvaldības domes Pateicība:

Jānim Solovjevam,

Aigaram Romulim

-par veiksmīgu uzņēmējdarbības uzsākšanu Kalsnavas pagastā.

 

Informāciju ievietoja Nora Kampe

2012.21.11.

 

 

 

 

 

 

 
 
      Atpakaļ