Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Notikumi

   
23712

ĢIMENES DIENAI veltīts koncerts.
16.05.2012


 Piektdien, 11.maijā, plkst. 17.00 Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā risinājās

 ĢIMENES DIENAI veltīts koncerts.


Tēt, Tu man iedevi spārnus,
Māt, Tu man iemācīji lidot,
Lai visaugstākos kalnos,
Es varētu aizspārnot...

Lai tur meklētu sapņus
Kas debesis piepildīt māk,
Kas visus lietainos mākoņus
No manis prom aizgaiņā...

Paldies, tēt, ka devi man spārnus.
Paldies, māt, ka mācīji lidot...


Pasākuma vadītāju lomā iejutās mamma ar dēlu – sk. S. Kukāre un 6.kl. skolnieks Dāvis Kukārs . Koncertu ar savu klātbūtni pagodināja arī  Kalsnavas  pagasta pārvaldes vadītājs A. Mūrmanis. Turpinājumā sekoja sirsnīgās dziesmas „Vālodzīte” atskaņojums – Dāvja ( mežrags) un sk. I. Vilkaušas (klavieres) izpildījumā un īss ieskats Mātes un Ģimenes dienu izcelsmes vēsturē. Šajā vakarā savu spēlēt prasmi izrādīja arī Agita Berģe un Paula Gaijs ( klavieres) – 7.kl. skolnieces, kā arī puisis no 8.kl. – Gaitis Pujāts ( tuba ). Paldies šiem muzikālajiem skolēniem, ka viņi atsaucās manam lūgumam un piekrita uzstāties!

Mīļus vārdus par ģimeni, attiecībām un sadzīvi latviešu  tautaszdziesmās -  izdziedāja 1. – 5. klašu skolēni, kā arī „Kāpēcīšu”klasītes skolotājas un bērni. Ļoti sparīgas, atraktīvas un brašas bija 1. – 3. klašu un 4. – 6. klašu dejotās latviešu tautas dejas. Var tikai apbrīnot gan dziedātājus, gan dejotājus par viņu enerģiju un sparīgumu, jo daži skolēni šajā dienā bija izsportojušies sacensībās – Varakļānos!

Pēc visiem jaukajiem priekšnesumiem bērni varēja sveikt un samīļot savus tuvos un mīļos!

Koncerta noslēguma daļā tika dots vārds skolas direktorei Guntai Lapsai. Direktore izteica savas pārdomas par šiem mīļajiem un  katrai ģimenei tik nozīmīgajiem svētkiem un pasniedza Pateicības rakstus 19 vecākiem un vecvecākiem par ieinteresētību, atbalstu un sadarbību ar skolu un klases audzinātājām.

     Paldies par neatlaidīgo darbu un ielikto lielo enerģiju skolotājām – Ilgai Vilkaušai un Norai Kampei, kā arī klašu audzinātājām! Jo tikai kopā mēs varam izveidot sirsnīgu un mīļuma pilnu koncertu un silto atmosfēru tajā! To visu arī apliecināja koncerta kopdziesma „Ej un cīnies!”

 

Skolotāja: Sandra Kukāre

 


Ielādēju


 
      Atpakaļ