Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
126332

Izsoles Kalsnavas pagastāPaziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli 

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0362). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma 36,7 kv.m. platībā (kopīpašuma 367/6700 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 70620050131001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620050131). 

Izsoles sākotnējā cena –2050,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 205,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas. 

Izsole notiks 2022.gada 14.oktobrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 13.oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Kalsnavas un Ļaudonas pagastos Artūru Portnovu pa tel.Nr.20374568.

Izsoles noteikumi/docs/1216/izsole_noteikumi_Vecais_pagasta_nams_2__Kalsnavas_pag.doc 

 

 

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Aiviekstes māja 10”- 4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli 

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Aiviekstes māja 10”- 4, Aiviekste, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0370). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma 33,5 kv.m. platībā (kopīpašuma 335/1528 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70620120055001, būves ar kadastra apzīmējumu 70620120055002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 70620120055). 

Izsoles sākotnējā cena –2050,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 205,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Aiviekstes māja 10”-4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 14.oktobrī plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 13.oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

 Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/nekustamie-ipasumi, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar pārvaldes vadītāju Kalsnavas un Ļaudonas pagastos Artūru Portnovu pa tel.Nr.20374568.

Izsoles noteikumi: /docs/1216/izsole_noteikumi_Aiviekstes_maja_10-4__Kalsnavas_pag.doc 
 
      Atpakaļ