Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   

PAZIŅOJUMSPamatojoties uz Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655

„Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 

 

No 2020.gada 9.novembra līdz 6.decembrim

 

 

Kalsnavas pagasta pārvalde APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM.

PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI ATTĀLINĀTI.

Dokumentus var iesniegt:

1)   elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu kalsnava@madona.lv);

2)   pa pastu (sūtot uz adresi Kalsnavas pagasta pārvalde, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860);

3)   atstājot dokumentus pasta kastītē ārpusē.

Jautājumu gadījumā sazināties:

 

1)   20371517 (pārvaldes vadītājs)

2)   64807250; 20371490 (lietvede-kasiere)

 
Maksājumus var veikt uz Madonas novada pašvaldības kontu:

Madonas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000054572

AS “SEB banka”

Konts Nr. LV37 UNLA 0030900130116

SWIFT kods UNLALV2X
 
      Atpakaļ