Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

Aktualitātes

   
130963

Aicina darbā!Sporta pasākumu organizators

(darbinieka aizvietošana uz noteiktu laiku)

Darba devējs: Kalsnavas pagasta pārvalde, Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Profesija: sporta pasākumu organizators (profesijas kods 3423 03) 0.5 slodze (20 stundas nedēļā);

Darbības joma: aktīvās atpūtas, sporta nodarbību un pasākumu organizēšana dažāda vecuma pagasta iedzīvotāju grupām;

Darba pienākumi:

-        Sadarboties ar pagasta iestādēm, florbola treneriem, sniegt tiem metodisku atbalstu, organizatoriski piedalīties LČ florbolā spēļu organizēšanā florbola komandu mājas spēlēs;

-        Nodrošināt iedzīvotāju, sportistu piekļuvi trenažieru zālei un sporta zālei, rūpēties par sporta inventāra saglabāšanu;

-        Saglabāt un veidot sporta tradīciju pēctecību Kalsnavas pagastā;

-        Plānot un sastādīt sporta pasākumu un sacensību plānu un budžetu, kā arī sadarbībā ar pagasta pārvaldi organizēt materiāli tehnisko nodrošinājumu;

-        Sniegt pārskatu par sporta pasākumu organizatora darba rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu pēc pieprasījuma no pagasta pārvaldes vadītāja vai vecākā speciālista sporta jomā;

-        Piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk. investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību.

Izglītība: vidējā profesionālā vai augstākā;

Darba vietas adrese: Kalsnavas pagasta teritorija (Jaunkalsnava, Aiviekste, Jāņukalns)

Atalgojums: bruto 360.00 EUR (0.5 slodze)

Darba laika veids: uz noteiktu laiku

Darba devēja kontaktinformācija: Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs (tel.Nr.20374568).

Pieteikums sastāv no:

-        Profesionālās dzīves apraksts (CV);

-        Redzējums (vīzija) par sporta un aktīvās atpūtas attīstību Kalsnavas pagastā.

Dokumentus var iesniegt Kalsnavas pagasta pārvaldē, Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā (atstājot pasta kastītē ārpusē) vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: kalsnava@madona.lv. 

 

Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām, tiks aicināti uz pārrunām.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2024.gada 26.janvārim. 
 
      Atpakaļ