Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

+37120371490,
kalsnava@madona.lv,
 
 

PII „Lācītis Pūks”

Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks”

 Juridiskā adrese:

"Dzirkstīte", Aiviekste,

Kalsnavas pagasts,

Madonas novads, LV-4860

Pirmsskolas metodiķe: +37120371492

epasts: kalsnavasskola@madona.edu.lv

 

Apmeklētājus pieņem otrdienās, ceturtdienās 8:30-11:00, piektdien 14:00-16:00 vai arī jums piemērotā laikā, tikšanos iepriekš saskaņojot pa tel. (+371)20371492

 Īsi no vēstures 

Iestādes moto

Katra diena, kuru pavadām kopā, ir mana mīļākā diena. Šodiena ir mana jaunā, mīļākā diena! (Vinnijs Pūks)

Misija

Atbalstīt un palīdzēt bērnam gūt pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, lietām, lai mērķtiecīgi nodrošinātu iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un veiksmīgi iekļauties mūsdienu mainīgajā vidē.

Vīzija

Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde ar progresīvu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sadarbojoties ar vecākiem sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, un bērns  radošs darītājs, kurš ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un intereses, kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas.

Pamatmērķis 

Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot priekšnoteikumus tālākajai bērna sociālo iemaņu attīstībai, kā arī veidot bērna personību par aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli.
Veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai bērna dzīvei mainīgajā pasaulē.

Mūsu vērtības 

Cilvēka cieņa, Ģimene, Valoda.

 

Iestādē tiek īstenotas divas licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma kods 0101 1111 (Licence Nr. V - 3843, izsniegta 2011.gada 1.februārī)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem kods 0101 5611 (Licence Nr. V - 4765, izsniegta 2021.gada 14.maijā)

Iestādē darbojas četras grupas izglītojamajiem  vecumā no 1,3 līdz 7(8)gadiem: "Bitītes", "Zīļuki", "Mārītes", "Pūcītes".

Iestādē notiek logopēdiskās nodarbības 2xnedēļā.

5 - 6gadīgajiem izglītojamajiem tiek piedāvāta Džimbas 9 soļu programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs- Džimbas drošības aģents.

Iestādes telpās tiek īstenotas divas interešu izglītības programmas: 

  • "Valoda saziņai daudzkultūru vidē" (bērniem no 5 līdz 7 gadiem).

Iespējas vecākiem:

  • individuālās konsultācijas pie logopēda (pēc nepieciešamības)
  • piedalīties vecāku sapulcēs
  • iespēja iesaistīties Iestādes padomes darbā
  • izglītojoši informatīvi pasākumi
  • iespēja iesaistīties izglītības projektu rakstīšanā 
  • sekot bērnu māsību sasniegumiem un ikdienas nodarbību plānotajiem rezultātiem eklasē. 

DOKUMENTI:

 

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

 Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kā rīkojas infekcijas slimību gadījumos Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis Pūks”

3.maijā "Lācītī Pūkā" viesojās Dzintras Dukas-Maisakas  un Māra Podnieka leļļu teātris ar izrādi "Šņukuriņš un viņa draugi". Līdzpārdzīvojām Šņukuriņam un tā draugiem. Pēc izrādes aktieri vaicāja: "Vai protam draudzēties?" 

.

.

.

 Aprīļa pēdējā nedēļā bērni, kopā ar skolotājām un skolotāju palīgiem, uzkopa savu grupas telpu, grupas laukumiņu un nojumi. Visi, mazs vai liels, ar lielu aizrautību un atbildības sajūtu, grāba un veidoja nokritušo priežu skuju kaudzītes. Tika pacelti un savākti arī nolūzušie zari. Pēc darbošanās laukumiņi kļuva patiesi tīrāki.  

Paldies vecākiem par sarūpētajiem grābeklīšiem. Bērniem tie lieti noderēja.

.

27.aprīlī lielākie bērni no grupām "Mārītes" un "Pūcītes" apmeklēja Madonas bērnu jauniešu centra izveidoto izzinošo taku "Laižam putnos". Apmeklējot taku, bērni uzzināja interesantus faktus par putniem. Kura no  peldošajām pīlēm ir mamma, kurš tētis, kāda valoda pielidojušais zīriņam .... Paskatoties kokos varēja ieraudzīt dažādus putnu būrīšus. 

 .

.

22.aprīlī ar kopēju Vislatvijas rīta vingrošanu (skat. vingrojumu kompleksa video) uzsākās iestādes Olimpiskā diena.  Olimpiskās dienas laikā bērni leca, skrēja mainīgo krāsu distanci, darbojās pāros, pārvietojās pa samazinātu laukumu, meta mērķī un noslēgumā piedalījās kustību rotaļā. Izpildot visas aktivitātes grupa ieguva diplomu un katrs bērns saņēma medaļu.

 .

 .

Zinu, zinu, bet neteikšu, 
Kur lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.

14.aprīlī tika sagaidīti pavasara saulgrieži - Lieldienas. Šajā laikā diena un nakts ir vienādā garumā. Kopā ar bērniem Lieldienas svinēja Zaķis un Vistiņa, tika dziedātas dziesmas, skandētas tautasdziesmas, iets rotaļās. Nerātnais zaķēns bija paslēpis bērnu krāsotās Lieldienu olas. Bērni devās tās meklēt. Vēlāk notika olu sišanas un ripināšanas kaujas. Lieldienas pavadīja bērnu smiekli un aktīva darbošanās! 

 .

 .

 “Pūcīšu” grupas bērni marta mēneša noslēgumā piedalījās Latviešu valodas aģentūras konkursā "Boliņš un Čirka”. Bērni iepazīnās ar šīs animācijas filmas varoņiem, noskatījās filmas 2. sēriju “Vieni mājās” . Skatīties filmiņu 

Pēc filmas noskatīšanās  bērni izdomāja, uzrakstīja un uzzīmēja ieteikumu filmas varoņiem Boliņam un Čirkai par to, ko vēl interesantu viņi var darīt mājās palikuši vieni. 

 .

.

.

Marta mēnesī PII „Lācītis Pūks” aicināja visus iestādes  bērnus un viņu vecākus piedalīties „Lasīšanas maratonā”, ar mērķi radīt bērniem interesi par grāmatām, veicināt bērnā klausīšanās, lasīšanas, stāstīšanas, uzstāšanās un prezentēšanas prasmes, veicināt sadarbību ar vecākiem. Lasītprasmes apgūšana ir ģimenes un iestādes ieguldījums bērnu nākotnē. 

Lasīt vairāk ..... 

 Sagatavoja: Dz. Aizsilniece, Dz.Vītoliņa

 Kā veicināt lasītprieku ...

 .

 Katru gadu 22.martā pasaule atzīmē Pasaules ūdens dienu.  Šogad uzņēmums "Venden" organizē zīmējumu konkursu "Ūdens mūsu pasaulē". Mūsu iestādes lielākie bērni no grupas "Pūcītes" iesūtīja arī savus zīmējumus. Bērni kopā skolotājām izrunāja par ūdens nozīmi bērnu ikdienā un dabā visapkārt.

Balsošana notiek no 7.marta līdz 20.martam. Var balsot par vairākiem iepatikašajiem zīmējumiem, par konkrētu zīmējumu var nobalsot vienu reizi  dienā.

(Balsot var šeit...

 .

Kamēr sniegi, kamēr sals grupā "Pūcītes " ir tapušas spēles ar  sniegavīriem. Bērni šajās spēlēs vingrināsies priekšmetu mešanā mērķī, mešanā pa mērķi, bumbu ripināšanā.

Ar šiem sniegavīriem bērni dalījās ar "Pūcītes olimpiādes" dalībniekiem. 

 .

 

Grupas "Pūcītes" bērni kopā ar skolotājām Ziemassvētku laikā pārsteigumu sagādāja Kalsnavas vecoļaužu pansijas iemītniekiem. Bērni cepa piparkūkas, zīmēja apsveikumus un katrā apsveikumā ierakstīja mīļus vārdus.  Bērni ar lielāko atbildību un aizrautību veica šo darbiņu. Paldies saņēmējiem, par labiem vārdiem un sagādāto cienastu. 

 .

 .

 .

 Decembra mēnesī bērni no grupām "Mārītes" un "Pūcītes" rada ilustrācijas dzejoļiem, lai piedalītos Madonas Bērnu un jauniešu centra organizētajā konkursā - izstādē "Es un Ziemassvētki...."

 Konkursa nolikums:     https://bjc.madona.lv/box/files/DOC261121-26112021160104.pdf 

Notiek balsošana konkursā "Es un Ziemassvētki"

Zīmējumus vērtē ne tikai žūrija, bet arī sociālās vietnes facebook lietotāji, lai noteiktu skatītāju simpātiju balvas ieguvēju. Katrs "patīk" - viens punkts! 

https://www.facebook.com/Madonas-B%C4%93rnu-un-jaunie%C5%A1u-centrs-106098514106105

 

 

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā tiks organizēta sesto reizi.  Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Tuvāk iepazīties ar Latvijā organizētajām sportiskajām aktivitātēm var  https://beactivelatvia.lv/pasakumu-karte/  

Šī gada novembrī arī mēs piedalīsimie sportiskajā nedēļā. 

Nedēļas moto "Tālu ceļu soļotāji". 

Nedēļas garumā grupas dosies tālajās pastaigās. Pastaigu laikā, ar aplikāciju palīdzību, tiks skaitīti noietie soļi. Nedēļas beigās visi noietie soļi tiks saskaitīti kopā.  Katras dienas pastaigas laikā grupai jānofotografējas: 

Pirmdienā paceļot labo roku 

Otrdienā paceļot kreiso roku

Trešdienā ieliekot rokas sānos

Ceturtdienā paceļot abas rokas

Piektdienā izveidojot «sirsniņu». 

 Visi kopā izstaigāsim garus ceļus!

 2021./2022.mācību gads

2020./2021.mācību gads 

Grupa "Mārītes"  iesaistījusies Latvijas Ornitoloģijas biedrības konkursā "Putni pie barotavas"

Lasīt vairāk... 

 Autors: Dz. Vītoliņa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grupa "Zīļuki" iesaistījušies eTwinning projektā "LETS'S GET TO KNOW EACH OTHER PRESCHOOLERS". Projektā piedalās bērni no Spānijas, Polijas, Turcijas, Slovēnijas un Latvijas. 

Projekta laikā bērni iepazīsies ar iesaistīto valstu deju, vienu no tām arī iemācīsies, tiešsaistes tikšanās reizē iepazīs citas tautas valodu un veidos Ziemassvētku apsveikumus vienai no dalībvalstīm.

Bērni gūs jaunus, interesantus iespaidus.

 

 

 

 

 Bērni no grupas "Zīļuki" iesaistās bērnu žūrijā.

Lasīt vairāk ... 

 Autors: S.Broka

 

 

 

 

 

Šajā mācību gadā bērni un skolotājas no grupas "Pūcītes"iesaistījušies AS"Latvijas valsts meži" "Cūkmena detektīvi" ekoprogrammmā pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem.

Lasīt vairāk... 

 

 

 

 

 2020./2021.mācību gads