Kalsnavas pagasta pārvalde


Pārupes iela 2,
Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, LV 4860,
Latvija

kalsnava@madona.lv,
 
 

PII „Lācītis Pūks”

Kalsnavas pirmskolas izglītības iestāde „Lācītis Pūks”

 Juridiskā adrese: "Dzirkstīte", Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860

 tālr. +371 64826432, epasts: lacitispuks@madona.lv 

 

Vadītāja - Inese Rozentāle (tel. +371 2037 1492)

Apmeklētājus pieņem otrdienās, ceturtdienās 8:30-11:00, piektdien 14:00-16:00 vai arī jums piemērotā laikā, tikšanos iepriekš saskaņojot pa tel. (+371)20371492

 Īsi no vēstures 

Iestādes moto

Katra diena, kuru pavadām kopā, ir mana mīļākā diena. Šodiena ir mana jaunā, mīļākā diena! (Vinnijs Pūks)

Misija

Atbalstīt un palīdzēt bērnam gūt pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, lietām, lai mērķtiecīgi nodrošinātu iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un veiksmīgi iekļauties mūsdienu mainīgajā vidē.

Vīzija

Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde ar progresīvu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sadarbojoties ar vecākiem sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, un bērns  radošs darītājs, kurš ieklausās, vēro, pēta pasauli, apzinās savas emocijas un intereses, kontrolē un vada savu uzvedību un emocijas.

Pamatmērķis 

Mērķtiecīgi nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei, radot priekšnoteikumus tālākajai bērna sociālo iemaņu attīstībai, kā arī veidot bērna personību par aktīvu, patstāvīgu, pašpietiekamu, radošu, atvērtu un cieņpilnu sabiedrības locekli.
Veicināt bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas iestādes darbinieku sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai bērna dzīvei mainīgajā pasaulē.

Mūsu vērtības 

Cilvēka cieņa, Ģimene, Valoda.

 

Iestādē tiek īstenotas divas licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma kods 0101 1111 (Licence Nr. V - 3843, izsniegta 2011.gada 1.februārī)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem kods 0101 5611 (Licence Nr. V - 4765, izsniegta 2021.gada 14.maijā)

Iestādē darbojas četras grupas izglītojamajiem  vecumā no 1,3 līdz 7(8)gadiem: "Bitītes", "Zīļuki", "Mārītes", "Pūcītes".

Iestādē notiek logopēdiskās nodarbības 2xnedēļā.

5 - 6gadīgajiem izglītojamajiem tiek piedāvāta Džimbas 9 soļu programma, ko vada speciāli apmācīts pedagogs- Džimbas drošības aģents.

Iestādes telpās tiek īstenotas divas interešu izglītības programmas: "Valoda saziņai daudzkultūru vidē" (bērniem no 5līdz7gadiem), "Sporta dejas" (bērniem no 3 līdz 7gadiem).

Iespējas vecākiem:

  • individuālās konsultācijas pie logopēda (pēc nepieciešamības)
  • piedalīties vecāku sapulcēs
  • iespēja iesaistīties Iestādes padomes darbā
  • izglītojoši informatīvi pasākumi
  • iespēja iesaistīties izglītības projektu rakstīšanā 
  • sekot bērnu māsību sasniegumiem un ikdienas nodarbību plānotajiem rezultātiem eklasē. 

DOKUMENTI:

Iekšējās kārtības noteikumi   

 Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis Pūks"

  Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Kārtība, kā rīkojas infekcijas slimību gadījumos Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis Pūks”

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā tiks organizēta sesto reizi.  Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes. Nedēļa domāta ikvienam — neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Tuvāk iepazīties ar Latvijā organizētajām sportiskajām aktivitātēm var  https://beactivelatvia.lv/pasakumu-karte/  

Šī gada novembrī arī mēs piedalīsimie sportiskajā nedēļā. 

Nedēļas moto "Tālu ceļu soļotāji". 

Nedēļas garumā grupas dosies tālajās pastaigās. Pastaigu laikā, ar aplikāciju palīdzību, tiks skaitīti noietie soļi. Nedēļas beigās visi noietie soļi tiks saskaitīti kopā.  Katras dienas pastaigas laikā grupai jānofotografējas:

Pirmdienā paceļot labo roku

Otrdienā paceļot kreiso roku

Trešdienā ieliekot rokas sānos

Ceturtdienā paceļot abas rokas

Piektdienā izveidojot «sirsniņu». 

 Visi kopā izstaigāsim garus ceļus!

 2021./2022.mācību gads

2020./2021.mācību gads 

Grupa "Mārītes"  iesaistījusies Latvijas Ornitoloģijas biedrības konkursā "Putni pie barotavas"

Lasīt vairāk... 

 Autors: Dz. Vītoliņa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Grupa "Zīļuki" iesaistījušies eTwinning projektā "LETS'S GET TO KNOW EACH OTHER PRESCHOOLERS". Projektā piedalās bērni no Spānijas, Polijas, Turcijas, Slovēnijas un Latvijas. 

Projekta laikā bērni iepazīsies ar iesaistīto valstu deju, vienu no tām arī iemācīsies, tiešsaistes tikšanās reizē iepazīs citas tautas valodu un veidos Ziemassvētku apsveikumus vienai no dalībvalstīm.

Bērni gūs jaunus, interesantus iespaidus.

 

 

 

 

 Bērni no grupas "Zīļuki" iesaistās bērnu žūrijā.

Lasīt vairāk ... 

 Autors: S.Broka

 

 

 

 

 

Šajā mācību gadā bērni un skolotājas no grupas "Pūcītes"iesaistījušies AS"Latvijas valsts meži" "Cūkmena detektīvi" ekoprogrammmā pirmsskolām: 5 līdz 7 gadus jauniem bērniem.

Lasīt vairāk... 

 

 

 

 

 2020./2021.mācību gads